Vi har valt att bygga ett småskaligt slakteri för fjäderfä och kanin därför att vi inte vill låta våra djur åka långt iväg och på detta vis kan kontrollera att allt går lugnt och fint till. Våra kaniner bor inomhus med dubbel yta än lagenliga regler, med möjlighet att se varandra och kommer till sommaren -19 även ha varsin utegård, vilket kanske är okonventionellt men något som gör att djuren är lugna, glada och trygga.


Slaktdjuren bor innomhus, men har stora ytor som dom kan skutta runt på, leka eller bara ligga i en trygg hög tillsammans. De har fri takhöjd och kan alltså stå helt upprätta, vilket är ett av kaninernas naturliga beteende eftersom det är så de håller koll på sin omgivning, kaninen är ju ett bytesdjur och har stort behov av att upptäcka fara fort.. 
De får regelbundet färska grenar, eftersom en kanins tänder växer 2-2,5 mm i veckan,  är det av största vikt att kaninen får gnaga och slipa sina tänder. Sköts inte detta kan det tillslut innebära att kaninen inte kan äta.

Arwen som unge, en äkta Gotlandskanin i genbank
Nyfödda ungar tar vi en snabb koll på så alla lever och får mat.